: ZŠ Juventa > Zprávy > 2020/2021 > Průběh výuky od 12. 4. 2021

Průběh výuky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

předem se velmi omlouváme za komplikace, ale na základě doplňujících informací a dalších podkladů, které jsme byli nuceni vzít v úvahu, jsme museli upravit v některých případech nástupy tříd do školy oproti stavu, který jsme zveřejnili včera.

Nejsme bohužel schopni při tak náročné organizaci a velkých počtech žáků vyhovět rodinám, aby v případě sourozenců mohli vždy nastupovat ve stejném týdnu.

Definitivně to bude takto

v týdnu 12. 4. - 16. 4. půjdou do školy tyto třídy:

  • 0. B, 1.A, 1. B, 1. E, 2. A, 2. B, 3. B, 3. D, 4. A, 4. B, 4. E, 5. A, 5. B, 5. E

v týdnu 19. 4. - 23. 4. půjdou do školy tyto třídy:

  • 0. A, 1. C, 1. D, 2. D, 2. E, 3. A, 3. C, 3. E, 4. C, 4. D, 5. C, 5. D, 5. F

Týdenní rotace platí stále. V týdnu, kdy budou žáci přítomni ve škole se budou vyučovat dle běžného prezenčního rozvrhu včetně výchov. Stále platí, že HV je bez zpěvu a TV bez fyzických aktivit.

V týdnu, kdy budou žáci doma se budou vyučovat dle rozvrhu on-line výuky, který musíme u některých tříd upravit. Ranní i odpolední družina bude v provozu.

Žáci, kteří z jakéhokoli důvodu nedorazí na prezenční výuku, musí být zákonným zástupcem omluveni. Omluva je nutná i v případě distanční výuky.

Obecně k testování

Testování žáků i zaměstnanců je povinné. Bude probíhat každé pondělí a čtvrtek a trvá cca 20 min. Žák, který nebude testován, se nemůže účastnit prezenční výuky - musí být omluven, zůstává doma jako by byl nemocný. V tomto případě je nutná domluva s vyučujícími ohledně zasílání domácích úkolů.

Nemusí se testovat žáci, kteří prodělali COVID-19 a doloží škole doklad o prodělaném onemocnění. Doklad o prodělané nemoci dítěte zasílejte na mail: hospodarka@zsjuventa.cz

Více k testování viz odkaz, který je níže.

Organizace a průběh testování na škole

Žáci - ranní družina se bude testovat od 6:30 do 7:00. Rodiče velmi zdvořile žádám o respektování tohoto rozmezí nástupu dětí. Testování žáků proběhne ve vedlejším vchodu (prvostupňový), přesné místo bude ve vstupní chodbě u tělocvičny a bude ho zajišťovat služba k tomu určená z řad zaměstnanců školy. Po otestování půjdou žáci dále do šaten a pak do ranních družin (kmenových tříd). Testovaní žáci budou zaznamenáni na seznamy. Organizačně by nám velmi pomohlo, kdyby děti chodily do ranní družiny stabilně po celý týden.

V případě pozitivního nálezu žák obdrží potvrzení a půjde do izolace. Zároveň budou uvědoměni rodiče.

Podrobné informace k fungování školní družina naleznete na stránce Školní družina.

Nedružinoví žáci - testování bude probíhat ve školní jídelně, kde bude mít každá třída vyhrazený stůl, počítáme s cca 20 minutami. Vcházet do jídelny se bude čelními vchody (budou na nich vylepené plánky). Děti se nebudou přezouvat ani převlékat. Žáci se jednotlivě otestují za pomoci třídních učitelů, asistentek pedagoga a dalšího personálu. Výsledky se opět zaznamenají na seznam třídy. Použité testy se vyhodí do přistavených košů a děti budou odcházet bočním východem (u vchodu do budovy B) do šaten, kde se přezují a převléknou a půjdou do tříd. Pozitivní žáci po obdržení potvrzení budou odvedeni do izolace a škola upozorní zákonné zástupce.

Nástupy nedružinových žáků (vstup do školy hlavním vchodem)

  • 0. - 1. třídy - 7:30

  • 2. - 3. třídy - 7:50

  • 4. - 5. třídy - 8:10

Prosíme, respektujte tyto časy. Pokud děti nedorazí včas, naruší systém testování.

Paní učitelky si budou děti vyzvedávat před školou, žáci do jejich příchodu sami do školy nevchází. Žáci, kteří nastoupí do školy ve dnech mimo oficiální testování, budou otestováni v den nástupu.

Samozřejmostí ze strany školy je dezinfekce rukou žáků, zaměstnanců, kompletní dezinfekce všech prostor před a po testování. Děti musí mít roušky případně respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Na den ať mají minimálně 2 kusy.

Rodiče 0. - 2. tříd mají možnost být přítomni při testování, přesto rodiče těchto žáků žádáme, aby svou přítomnost ve škole pečlivě zvážili, protože velký počet třetích osob v prostorách školy poněkud postrádá smysl momentálních opatření. Věříme, že děti jsou schopné s naší pomocí testování zvládnout.

Na tomto odkazu https://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-testovani-ve-skole.html?m=1 najdete podrobnosti o testování včetně krátkého instruktážního videa. Prosíme, vše si pečlivě prostudujte a poučte své děti o průběhu a způsobu testování. Testy zatím ve škole nemáme, nevíme tudíž, které budeme používat.

Předem děkujeme všem za vstřícnost, pochopení a spolupráci. Velmi si toho vážíme.

Určitě se ze začátku nevyhneme nějakým zmatkům, ale určitě to zvládneme.

Zde klikněte pro Informace pro zákonné zástupce zaměstnané IZS.